Kategórie

Posledné články

Návod na montáž, používanie a ošetrovanie nábytku , záručné podmienky


I. Návod na montáž nábytku


a) Podľa tohto návodu postupujte pri montáži sektorového nábytku , obývacích stien , postelí , skríň a podobne .

b) Nábytok vybaľte z krabíc . Vždy vybaľte len jednu skrinku , aby sa vám diely jednotlivých skriniek nepomiešali . Pri vybaľovaní nepoužívajte ostré predmety ani hrubú silu , aby ste nábytok v krabici nepoškodili , alebo neporezali .

c) Ak je pri výrobku pribalený okrem tohto návodu aj nákres , kde je schematicky obrazovou formou vysvetlený postup montáže, postupujte podľa krokov na tomto nákrese . Je dôležité skladať k sebe diely tak ako je uvedené na nákresu a to v poradí ako je na ňom uvedené.

d) Montáž vykonávajte na mäkkom , čistom povrchu ( uterák , deka ) , nikdy nie na laminátovej podlahe , dlažbe , kobercoch a podobne . Hrozilo by poškodenie podlahy či nábytku .

e) Ak sa pri montáži vtĺkajú kolíky do vyznačených otvorov , činte tak primeranou silou , aby ste ich nepretlačili skrz montovaný diel . Kolíky by nemali vyčnievať z dosky viac ako 10 mm ( pretlačili by sa skrz druhú dosku ktorú prikladáte ). V prípade potreby ich skráťte .

f)  Pri skladaní korpusu skrinky sa pred pribitím chrbta presvedčte , či je korpus zložený pravouhlo . presvedčíte sa uholníkom , alebo jednoducho tak , že zmeriate uhlopriečku ( vzdialenosť protiľahlých rohov ) . Obe uhlopriečky musia byť rovnaké . Ak nie sú , máte korpus zložený zle ( nakrivo ) a je potrebné ho pred pribitím chrbta vyrovnať .

g) Pred použitím skrutiek a podobných dielov sa vždy presvedčte , či patrí na príslušné miesto . Najmä o tom či ich dĺžka zodpovedá hĺbke diery , do ktorej ich skrutkujete . Dôležité to je aj u plastových úchytiek , kde hrozí preskrutkovanie skrz a poškodenie pri nevhodnom výbere skrutky .

h) Pánty dvierok je zvyčajne možné regulovať . Približne uprostred pántu je prítlačná skrutka ktorou regulujete odsadenie dvierok od korpusu , ďalej je možné regulovať výšku usadenie dvierok povolením skrutiek na tom dieli pántu , ktorý je pripevnený ku korpusu . Správnym vyregulováním pántov je tak možné docieliť správneho osadenia dvierok . Ak vám teda dvierka nesedia pri montáži presne , dajú sa týmto spôsobom správne usadiť . POZOR - ak ste zmontovali krivo korpus ( bod f ) , nebudú vám dvierka sedieť !

i) Ak je v balení obsiahnuté lepidlo , je potrebné ho používať len na čisté a odmastené povrchy . Lepidlo sa obvykle používa aj na lepenie kolíkov do dier . V tom prípade natlačite lepidlo do oboch dier a následne vtlačte opatrne kolík . Prebytočné lepidlo, ktoré sa kolíkom vytlačí von, utrite . Po zaschnutí môžete diel ďalej používať .

j) Ak si nie ste istí postupom pri montáži , informujte sa na predajni , kde ste nábytok kúpili. nevhodná montáž môže mať za následok poškodenie nábytku .

k) Jednotlivé diely neupravujte , neskracujte , alebo iným spôsobom neprispôsobujte . Poškodenia vinou nevhodných úprav sa považujú za poškodenie vinou zákazníka .


II . Návod na používanie a ošetrovanie nábytku vyrobeného z lamina


a) Nábytok je nutné umiestniť na vodorovnej ploche . Krivý podklad či podlaha môže spôsobiť zlé dovieranie dvierok a časom aj poškodenie nábytku .

b) V priebehu užívania nábytku treba občas skontrolovať a prípadne dotiahnuť skrutky a miesta spojov .

c) Je zakázané liezť po nábytku , nadmerne alebo jednostranne ho zaťažovať , používať ho iným ako obvyklým spôsobom , škriabať alebo udrieť do neho tvrdými predmetmi .

d) Nábytok je nutné užívať v suchých miestnostiach so správne fungujúcou ventiláciou , vo vzdialenosti minimálne 1 meter od tepelných zdrojov . Nábytok je tiež potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a atmosférickými vplyvmi , dažďom , výkyvmi teplôt , vysokou vlhkosťou . V prípade postriekania vodou či inými kvapalinami je nutné povrch ihneď utrieť a nenechať na ňom vodu štát alebo dlhodobo pôsobiť .

e) Nábytok sa nesmie presúvať posúvaním po podlahe , najmä nie so záťažou . Presúvať je možné nábytok len bez záťaže , zdvíhať ho za zvislé pevné časti ( boky ) , nie za police , hornú dosku alebo dvierka a niesť ho nadvihnutý nad podlahou vzduchom .

f) Povrch nábytku je možné čistiť suchou mäkkou handričkou . Pri ušpinení sa nesmie povrch čistiť saponátmi ( Jar ) , benzínom , rozpúšťadlami , agresívnymi látkami , chemikáliami alebo abrazívami (piesok na riad , Cif a podobne) . Pre čistenia je nutné výhradne používať prostriedky určené na čistenie laminátových povrchov , najlepšie prostriedky dodávané priamo internetovým obchodom onlinenabytok.sk , ktoré sú k tomu určené ( napr. výrobky zn Poliboy ) .


III.Návod na používanie a ošetrovanie nábytku vyrobeného z prírodného dreva a prírodnej dyhy


a) Pre tento nábytok platia rovnaké podmienky ako pre nábytok z lamina v bodoch II . a , b, c , e

b) Nábytok je nutné užívať v miestnostiach so správne fungujúcou ventiláciou , kde nedochádza k výkyvom vlhkosti . Nábytok umiestňujte vo vzdialenosti minimálne 1 meter od tepelných zdrojov . Nábytok je tiež potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a atmosférickými vplyvmi , dažďom , výkyvom teplôt , vysokou alebo príliš nízkou vlhkosťou . V prípade postriekaniu vodou či inými kvapalinami je nutné povrch ihneď utrieť a nenechať na ňom vodu štáť alebo dlhodobo pôsobiť .

c) Pri prvom umiestnení nábytku do miestnosti majte na pamäti , že by nemalo dôjsť k príliš vysokému výkyvu vlhkosti . Nábytok je obvykle skladovaný v skladoch s normálnou vlhkosťou . Ak máte veľmi suchý byt , mohlo by dôjsť k rýchlemu vysušeniu a popraskaniu dreva . V tom prípade je nutné ho vynášať postupne , čiže nechať niekoľko dní napríklad na chodbe , kde nie je až tak suché prostredie . Následne ho neumiestňujte ihneď v blízkosti tepelného zdroja ( radiátor ) , ale do časti miestnosti , kde je stabilnejšia vlhkosť .

d) Povrch nábytku je možné čistiť suchou mäkkou handričkou . Pri ušpinení sa nesmú povrchy čistiť saponátmi ( Jar ) , benzínom , rozpúšťadlami , agresívnymi látkami , chemikáliami alebo abrazívami ( piesok na riad , Cif a podobne) . Pre čistenia je nutné výhradne používať prostriedky určené na čistenie drevených povrchov , najlepšie prostriedky dodávané priamo spoločnosťou Gemmex , ktoré sú k tomu určené ( napr. výrobky zn Poliboy ) .

e) Nábytok z dreva je nutné minimálne 1x za 6 mesiacov ošetriť prostriedkom na údržbu prírodného dreva . Vhodné oleje a prostriedky dodáva spoločnosť Gemmex , prípade vám poradí váš predajca . Neošetrenie nábytku môže mať za následok jeho poškodenie ( vysušenie , popraskanie , vyblednutie ) ktoré sa posudzuje ako poškodenie vinou zlej údržby .

 

IV . Návod na montáž sedacích súprav


a) Podľa tohto návodu postupujte pri montáži sedacích súprav a pohoviek

b) Sedaciu súpravu vybaľte z obalu . Pri vybaľovaní nepoužívajte nôž ani iné ostré predmety na rozrezanie pásky alebo obalu . Hrozí prerezanie látky .

c) Pri rohových sedačkách je nutné zložiť oba diely rohu k sebe . Pokiaľ diely majú na sebe pripevnené na spojovacej strane pliešky , vykonáva sa spojenie jednoducho zasadením dielu ktorý má pliešky so zubom dole do dielu , ktorý má pliešky zubom hore . Ak sú namiesto plieškov dodávané spojovacie skrutky , vykonáva sa spojenie dielov sedačky zoskrutkovaním k sebe pomocou skrutiek . Ku skrutkám sa dá dostať otvorením úložného priestoru sedačky , alebo vybratím šuplíku s matracom ( rozklad ) .

d) U kresiel a sedačiek ktoré sa dodávajú s odmontovanými područami sú dodané zároveň aj skrutky . Je nutné pomocou týchto skrutiek pripevniť područe k sedačke alebo kreslu . Ak nie je v mieste kam sa vpúšťa skrutka viditeľný otvor , nahmatajte otvor pod látkou . Zvyčajne je na látke vyznačený sponami . V tom prípade látku opatrne prerežte tak , aby išlo do závitu alebo otvoru pod látkou zapustiť skrutku .

e) Ak nie sú nôžky sedačky primontované , nájdete ich zvyčajne v úložnom priestore sedačky alebo sú pribalené . Priskrutkujte ich pribalenými skrutkami na vyznačené miesto .

f) Ak sú v cene sedačky vankúšiky a doplnky , nájdete ich zvyčajne v úložnom priestore . U sedačiek bez úložného priestoru sú pribalené zvlášť. Pokiaľ je šuplík s matracom pre rozklad balený oddelene , zavŕšte montáž vložením šuplíku do koľajničiek pod sedačkou .


V. Návod na používanie a údržbu sedacích súprav ( a čalúneného nábytku ) potiahnutých látkami

a) Pre čistenie ako čalúnených , tak aj drevených častí výrobku sa nesmú používať chemické rozpúšťadlá a riedidlá ( trichloretylén , acetón , benzín , lieh a pod ) , piesky a abrazíva ani pracie prášky .

b) Zmena textúry drevených dielov , drobné odchýlky vo farbe a prirodzené rastové chyby nie sú chybou , ale naopak dokladom prírodného charakteru dreva . Farebné odlišnosti drevených častí sú spôsobené rozdielnou schopnosťou dreviny absorbovať dokončovacie materiály . Prach z drevených častí odstráňte mäkkou , čistou a suchou prachovkou . Pri väčšom znečistení používajte výhradne čistiace prostriedky určené pre lakovaný drevený nábytok. Odporúčame používať prostriedky dodávané priamo spoločnosťou Gemmex ( napr. výrobky zn Poliboy ) .

c) Životnosť látky zvýšite pravidelným ošetrením a čistením . U všetkých poťahových látok odporúčame čistiť škvrny pred ich zaschnutím , zvyšuje sa tým účinnosť čistenia . Škvrny netrite , iba odsávajte čistou handričkou . Tkaninu nečistite kefami s drsným povrchom , na čistenie používajte jemnú kefu a savú špongiu . Prach z čalúnených častí odstráňte jemnou kefkou alebo pomocou vysávača . Pri väčšom znečistení použite výhradne suchú penu alebo čistič na čalúnený nábytok . Odporúčame čističe dodávané priamo spoločnosťou Gemmex . Pri šampónovaní dbajte , aby pena neprišla do styku s drevenými časťami výrobku a aby sa roztok nevtlačoval do tkaniny a nepremáčal ju . Poťahovú látku čistite po smere vlasu ( nikdy nečistiť krúživými pohybmi kefkou ) , neperte ( väčšie množstvo vody môže znehodnotiť výrobok ) , nežehlite . Čalúnenie typu mikroplyšu možno čistiť jemným kefovaním a veľmi jemným šampónovaním . Ak škvrny po čistení nezmiznú, obráťte sa onlinenabytok.sk pre chemické čistenie .

d) Pre zvýšenie ochrany poťahovej látky možno tiež nechať vykonať impregnáciu (vykonáva špecializovaná firma ) s tzv protišpinivým efektom . Aplikuje sa nástrekom na hotové sedacie súpravy .

e) Dodávame taktiež teflónové látky , ktoré už nie je potrebné nijako impregnovať . Ich zloženie ich chráni proti vstrebávaniu nečistôt a na ich očistenie potom postačí zotrieť vlhkou handričkou . U týchto látok je obzvlášť dôležité nepoužívať abrazíva a chemické rozpúšťadlá .

f ) U eko - kože a koženiek je zakázané používať na čistenie bežné saponáty ako je Jar. Tieto poťahy je nutné čistiť iba čistou vodou a prípravkami na koženky a kože . Saponáty naleptávajú štruktúru látky a môžu ju znehodnotiť . 

 

VI . Návod na používanie a údržbu sedacích súprav ( a čalúneného nábytku ) potiahnuté prírodnou kožou


a) Pre tieto sedačky platia rovnaké zásady ako pri sedačkách potiahnutých látkou v bodoch V. a , b , d

b) Koža sa nesmie čistiť saponátmi ako je Jar a podobnými chemickými látkami s odmasťovacím účinkom . pri použití odmasťovačov dochádza k vysušeniu kože a jej praskaniu . Rovnako sa nesmú používať iné chemické látky, rozpúšťadlá , benzín , abrazíva , piesky . Kožu čistite suchou handričkou alebo hubkou , nikdy kefou alebo drsnými materiálmi . Rozliatu tekutinu nenechávajte zaschnúť , ale odsajte ju hubkou alebo handričkou a potom do sucha utrite . Kožu nikdy netrite , nepoškrabte , neperte , nežehlite . Na čistenie používajte výhradne čističe kože a prírodných materiálov . Odporúčame čističe dodávané spoločnosťou Gemmex .

c) Nesadajte na kožené diely nahí . Vystavujete tak kožu pôsobeniu vášho potu a znižujete jej životnosť .

d) Zákazník je povinný najmenej 1x za 6 mesiacov kožu impregnovať prostriedkami určenými pre impregnáciu kožou . Ak tak zákazník neurobí , môže koža vysychať , blednúť v miestach častého používania a vystavenia pôsobeniu potu , praskať . Doklad o kúpe prostriedku na údržbu a impregnáciu kože môže slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o oprávnenosti reklamácie a preukazovaní splnenia požiadavky uvedenej v tomto bode , preto odporúčame jeho uschovanie . Odporúčame používať prostriedky na čistenie a impregnáciu dodávané spoločnosťou Gemmex( napr. výrobky zn Poliboy ).

 

VII . Záručné podmienky a uplatnenie reklamácie

 

a) Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov .

b) Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie výrobných chýb počas záručnej doby . Postupuje sa vždy podľa zákona .

c) Zákazník uplatňuje reklamáciu u predajcu , u ktorého výrobok zakúpil . Reklamáciu nemožno uplatniť u iných predajcov predávajúcich rovnaký výrobok .

d) Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť záručný list alebo potvrdený doklad o kúpe výrobku . Ďalej je nutné popísať presne závadu , chybný diel a požadovaný spôsob riešenia reklamácie . Na požiadanie je zákazník povinný chybný diel alebo celý výrobok predložiť na posúdenie predajcovi.

e) Pokiaľ zákazník odovzdáva výrobok na posúdenie , nie je povinný ho odovzdávať v pôvodnom obale , avšak je povinný ho zabezpečiť tak , aby na ňom dopravou a manipuláciou nevznikla ďalšia škoda . V prípade že výrobok bude mať aj iné ako reklamované poškodenia , alebo ak sa jedná o poškodenie vinou zákazníka ( poškodenie pri montáži , mechanické poškodenie nevhodným používaním , manipuláciou , nevhodné čistenie , údržba , nedodržanie zásad pre údržbu ) , nemusia byť tieto vady uznané ako oprávnená reklamácia . V prípade , že bolo so zákazníkom dohodnuté riešenie reklamácie vrátením kúpnej ceny tovaru , bude táto cena znížená o výdavky potrebné na opravu týchto závad ktoré nie sú oprávnenou reklamáciou ( nie sú výrobnou vadou ) .

f) Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním . Záruka sa tiež nevzťahuje na mechanické poškodenia vinou zákazníka , neodbornou montážou , nevhodným skladovaním , neopatrnou manipuláciou a
dopravou , nedodržaním návodu na používanie - najmä v bodoch týkajúcich sa nevhodného umiestnenia ( sálavé teplo , vlhko ... ) , nevhodného čistenia a údržby ( saponátmi , abrazíva ... ) , nedodržanie požiadaviek na údržbu (impregnácie. .. ) . Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady , pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

g) Reklamácia bude vybavená do 30tich dní , ak sa predajca so zákazníkom nedohodne inak . O vybavení reklamácie bude spísaný písomný protokol .

h) Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť , má kupujúci právo , aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená . pokiaľ nie je dohodnuté inak , bude výrobok opravený , prípadne bude vymenený chybný diel . Ak to nie je neúmerné ( teda ak je výrobok nepoužívaný a nezmontovaný ) môže sa zákazník dohodnúť na výmene výrobku za nový . Pokiaľ je to vhodné , môže byť reklamácia vyriešená tiež primeranou zľavou z ceny veci .

i) Ak ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu , aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady , má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť .

j) U výrobkov vyrobených na zákazku ( najmä sedacie súpravy potiahnuté látkou podľa výberu zákazníka ) ktorých výroba trvá štandardne 6 týždňov , berie zákazník na vedomie , že v prípade požiadaku na riešenie reklamácie opravou alebo výmenou môže oprava alebo výroba nového kusu trvať takisto až 60 dní . Pokiaľ s týmto termínom nesúhlasí , vpíše svoju požiadavku do reklamačného protokolu a reklamácie v prípade nemožnosť opravy v termíne 30 dní bude riešená vrátením peňazí alebo zľavou .


Ako doklad o záruke možno použiť doklad preukazujúci zakúpenie výrobku .